Ekatechs LM3017 pallmedmaskin erbjuder hastighet, enkelhet och stor flexibilitet.

Medmaskinsserien eliminerar den krävande manuella hanteringen av spikmaskiner och behovet av tråkigt upprepande arbete. Serien består av antingen en robotiserad klossnedstaplare eller en klosskapare för optimerad materialförbrukning för att även slippa den tidskrävande processen av manuell klosshantering.

Det enkla gränssnittet erbjuder ändlösa anpassningsmöjligheter och receptlagringsutrymmet för att säkerställa orderbyten inom bara några sekunder. Ekatechs LM3017 kompletterar alla produktioner genom att reducera produktionstid – inte bara för pallmedar men även för hela pallen.

15sek Receptbyte
>10min Skapa nytt recept
6sek Cykeltid
2 Klosssystem
Lagringsutrymmet
Flexibel

Flexibel

Ändlösa medrecept och orderbyte i bara några sekunder

Enkel

Enkel

Lätthanterlig system och gränssnitt - ingen robotprogrammering nödvändig

Snabb

Snabb

Hastighet genom att spika upp till tre spikar samtidig, snabba orderbyte och minimala ställtider

Optimerande

Optimerande

Kapar klossmaterial i optimala längden för reducerad materialbortfall (LM3017-BC)

Säker

Säker

Utrustad med högsta säkerhetsstandarden

Prisvärd

Prisvärd

Rättvis prissättning och låga underhållskostnader för en hållbar investment

Hur funkar det?

Klossmaterial tillhandahålls av antingen LM3017-DS eller LM3017-BC. Medbrädan matas fram och placeras ovanpå en kloss som sedan spikas med önskad antal spikar av en, två eller alla tre spikmaskinarna. Efter spikningen av den första klossen, transporteras brädan vidare till nästa klossposition och en ny kloss placeras under brädan och spikas. Detta fortsätter till alla klossar är spikade. När meden är klar matas den ut på hållaren. Medmaskinen producerar kontinuerligt medar tills hållaren är full, ordern är utförd, material eller spikar är slut eller maskinen stoppas.

Paketen

Klossnedstaplare

Medmaskin med robotiserad klossnedstaplare

Robotarmen tar hela klossrader från klossstapeln och matar den till medmaskinen. Klosspallen ställs bara i klossnedstaplaren och roboten gör resten. Även liners är inget problem för systemet.

                                                                                                                                                

Klosskap

Medmaskin med klosskap

Kapar klossar i optimala längder för att undvika materialbortfall. Klossmaterial läggs enkelt in i anläggningen. Materialet matas fram en efter en, mäts och kapas inom satt tolerans till den optimala längden för att reducera eller till och med eliminera materialbortfall. Klossen matas sedan automatiskt till medmaskinen.

<3000mm

Medlängd

<100mm

Medbredd
50-60 Klossar per minut
6sek Cykeltid